Ứng dụng giải pháp chiếu sáng Smart Lighting của Lumi trong môi trường học đường

Trong môi trường học đường, cường độ ánh sáng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ và thị lực của trẻ. Nhà thông minh Lumi đã phát triển các thiết bị để phù hợp với nhu cầu đó. Trong các loại đèn thông minh, Đèn LED panel thông minh 600×600 mm là loại đèn phù hợp nhất cho việc chiếu sáng trong môi trường học tập. Sự ảnh hưởng của ánh sáng đến môi trường học tập Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của....