Tư vấn giấy phép lao động

Tư vấn Giấy Phép Lao Động. Giấy Phép Lao Động là loại giấy tờ bắt buộc đối với người lao động Nước Ngoài muốn làm cho việc hợp pháp ở Việt Nam, cũng như người Việt Nam muốn làm việc ở Nước Ngoài. Hiện nay nếu như người Nước Ngoài muốn làm việc tại Việt Nam mà không có Giấy Phép Lao Động thì sẽ bị áp dụng hình phạt trục xuất và Doanh Nghiệp sử dụng Lao Động Nước Ngoài trái phép sẽ bị xử phạt có mức phạt trong khoảng 1.000.000 – 2.000.000....