Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn điều lệ

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn điều lệ. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Vậy mức vốn tối thiểu để Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn điều lệ là bao nhiêu? Hôm nay Acc Việt Nam xin tư vấn quý bạn mức vốn tối thiểu để Thành Lập....