Sử dụng các loại cảm biến của Nhà thông minh Lumi để bật tắt đèn tự động

Sử dụng các loại cảm biến của Nhà thông minh Lumi để bật tắt đèn tự động – Khi bạn di chuyển qua khu vực hành lang hoặc vào nhà vệ sinh thì đèn tự động bật sáng và nếu như 1 khoảng thời gian bạn không đi qua khu vực đó nữa thì đèn tự động tắt. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng cảm biến chuyển động, hiện tại Nhà thông minh Lumi đang có bốn loại cảm biến chuyển động để bạn có thể lựa chọn phù hợp với từng hoàn cảnh sử dụng trong gia đình....