Quyền nuôi con sau khi ly hôn

Quyền nuôi con sau khi ly hôn. Ly hôn là phương án được chọn tốt nhất khi các tranh chấp giữa vợ chồng trở nên trầm trọng, đời sống chung chẳng thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được kết quả. Nhưng khi giải quyết tranh chấp ly hôn thì việc được nhận quyền nuôi con sau khi ly hôn. Vậy quyền nuôi con sau khi ly hôn được quy định như thế nào? Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Cha, mẹ có quyền, nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn | Quyền nuôi....