Nhà thông minh Lumi tích hợp khóa thông minh INNOVITI-S của Việt Tiệp

Nhà thông minh Lumi tích hợp khóa thông minh INNOVITI-S của Việt Tiệp – Ngay sau lễ ký kết hợp tác nghiên cứu & sản xuất khoá thông minh giữa Nhà thông minh Lumi và công ty cổ phần Khoá Việt Tiệp đã diễn ra tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiệp vào ngày 16/3/2021. Lumi và Việt Tiệp đã đánh dấu sự hợp tác bằng việc tích hợp khóa thông minh INNOVITI vào hệ sinh thái Nhà thông minh của Lumi. : Cách thức mở khóa thông minh INNOVITI-S INNOVITI là dòng khóa thông minh đã được....