Những chú ý tạm thời ngừng chạy máy phát điện

Khi vận hành máy phát điện, bạn sẽ gặp một số trường hợp buộc phải ngừng chạy máy phát điện. Vậy trong trường hợp nào bạn phải ngừng máy phát điện ? – Nhiệt độ dầu và nước, hoặc của ổ bi và tăng quá giới hạn cho phép. – Khi Áp suất vượt quá trị số giới hạn. – Khi tốc dộ quay của máy phát điện tăng hay giảm quá mức qui định. – Khi có tiếng gõ và tiếng khua kim khí hoặc rung ngày càng tăng. – Xuất hiện tia lửa hoặc khói trong máy....