Năm 2026 Volume thị trường đèn LED của Việt Nam sẽ đạt 1 tỷ USD

Đời sống nâng cao, con người có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào không chỉ các tiện ích cơ bản mà các giá trị tinh thần trong không gian sống và làm việc. Đơn cử như trong lĩnh vực chiếu sáng – nhu cầu tưởng chừng chỉ là cơ bản nhưng đã được nâng cao với các tính năng thông minh, thẩm mỹ khác. Thực tế hiện tại, các loại đèn thông thường như đèn sợi tóc, đèn huỳnh quang lâu nay mới chỉ đáp ứng được nhu cầu chiếu sáng cơ bản. Nhược điểm tiêu hao nhiều điện....