Lumi Smart Lighting – Ánh sáng lấy con người làm trung tâm

Lumi Smart Lighting – Ánh sáng lấy con người làm trung tâm – Ánh sáng theo quan niệm từ xa xưa hoặc theo nhận định hiện thực dường như là yếu tố để giúp con người nhận biết được mọi vật, mọi việc xung quanh. Và nếu không đi phân tích sâu xa, chắc hẳn cũng chẳng mấy ai quan tâm tới “Ánh sáng từ đâu mà có?” và “Ánh sáng xuất hiện trong đời sống có ý nghĩa như thế nào?”… Chỉ biết rằng, chỉ khi có ánh sáng thì cả bạn và cả tôi mới nhìn thấy được nhau....