Nếu Một Ngày Không Có Điện

Với những bạn trẻ đã quen với cuộc sống tiện nghi, hiện đại như ngày nay, chắc hẳn sẽ không bao giờ nghĩ đến đời sống của cha mẹ, ông bà mình trong những thập niên cách đây hơn 40 năm. Khi đó, bạn sẽ cảm nhận được muôn vàn điều thú vị khi khái niệm thế giới phẳng chưa được hình thành, và con người sống gần nhau hơn so với thời điểm này. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người viết lại có suy nghĩ đến cuộc sống trong một ngày mất điện. Bởi với thói quen....