Mất đồng bộ máy phát điện và cách hạn chế

Khi máy phát điện chính hãng bị mất kích từ, rotor máy phát có thể bị mất đồng bộ từ trường quay, gây ảnh hưởng đến hệ thống điện. Vì vậy cần có biện pháp bảo vệ chống mất đồng bộ cho máy phát điện giá rẻ hay còn gọi là bảo vệ chống trượt cực từ. Việc mất đồng bộ cũng có thể xảy ra khi có dao động công suất trông hệ thống điện do sự cố kéo dài hoặc do cắt một số đường dây trong hệ thống. Hậu quả của việc mất đồng bộ gây nên sự dao....