Điều kiện kinh doanh karaoke

Điều kiện kinh doanh KaRaOke. Dịch vụ Karaoke là 1 ngành nghề kinh doanh sở hữu điều kiện về an ninh, trật tự. Cụ thể theo quy định tại khoản 21 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện về an ninh, thứ tự đối sở hữu 1 số lĩnh vực, nghề đầu cơ kinh doanh sở hữu điều kiện quy định thì kinh doanh dịch vụ KaRaOke gồm: các hoạt động ca hát theo đĩa nhạc và hình hoặc bằng những công nghệ ghi nhạc và hình khác là ngành đầu tư buôn bán mang điều kiện về an ninh,....