Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng

Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng. Thuế giá trị gia tăng là thuế được áp dụng đa dạng trong những tổ chức bây giờ. Tùy theo doanh thu của năm trước liền kề mà công ty thực hiện giấy má kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý. Đối vớ công ty có doanh thu năm trước liền kề hơn 50 tỷ đồng thì phải khai thuế GTGT theo tháng. Nay sở hữu sự hỗ trợ của phần mềm HTKK giúp đơn vị thực hành nhanh giấy tờ kê khai hạn chế phát sinh việc....