Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn

Lưu ý khi chuyển nhượng Cổ Phần, chuyển nhượng vốn. Hoạt động chuyển nhượng Cổ Phần tại những Công ty Cổ Phần chưa niêm yết được thực hành thường xuyên, không những thế không hề người nào cũng biết đến quy định về phận sự thuế phải nộp của tư nhân chuyển nhượng Cổ Phần. Nhiều trường hợp đã bị truy hỏi thu, xử phạt do chậm nộp/không nộp thuế theo quy định. bởi thế, cần kê khai, nộp thuế thu nhập tư nhân khi có hoạt động chuyển....