Chính thức ra mắt Khóa LUVIT – Khóa thông minh của người Việt

Chính thức ra mắt Khóa LUVIT – Khóa thông minh của người Việt – Cùng với sụ phát triển của công nghệ Nhà thông minh, hiện nay việc điều khiển ngôi nhà không chỉ gói gọn trong các tiện ích về Chiếu sáng, Nóng lạnh, Điều hòa… Việc kiểm soát ngôi nhà ở mức độ cao nhất, mức độ “GATE” đã rất cấp thiết. Số liệu thống kê cho thấy đã có 8.9 triệu bộ khóa thông minh được lắp trên toàn thế giới, thị trường khóa thông minh toàn cầu sẽ tăng trưởng liên....