Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Các khoản giảm trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân. Các khoản giảm trừ là số tiền được trừ trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Điều kiện và thủ tục nhận con nuôi Các khoản giảm trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công,....