Sự khác Biệt 1080i, 1080P, 1080N

Sự khác Biệt 1080i, 1080P, 1080N – Chắc hẳng các anh em kỹ thuật không xa lạ gì về các con số này 1080P, 1080i, 1080N, 1080lite. Nhưng thật chất sự khác biệt thế nào thì Tâm cùng các anh chị em cùng nhau tìm hiểu ngay bên dưới bài viết này của Camera Tấn Phát nhé ! Sự khác nhau của 1080P và 1080i. Để tìm ra sự khác nhau của độ phân giải 1080P và 1080i chúng ta cần tìm hiểu về 2 chữ P và i.  Chữ P trong trường hợp nay là chữ cái viết tắt của chữ Progressive ( tạm dịch....